Factoring als groeifinanciering

In toenemende mate hanteren wij in onze adviespraktijk factoring als alternatief om groei van bedrijven te financieren. Waar banken nogal eens terughoudend zijn omdat ze bijvoorbeeld te weinig grip hebben op de debiteuren, zien we steeds meer factormaatschappijen in...