Alternatieve financiers richten samen stichting op

Tien partijen uit de mkb-financieringsmarkt hebben zich verenigd in de Stichting MKB Financiering (SMF). De organisaties verwachten samen de komende drie jaar 5 miljard euro aan het mkb in Nederland te verstrekken. Stichting MKB Financiering is opgericht door Boozt24,...

Factoring als groeifinanciering

In toenemende mate hanteren wij in onze adviespraktijk factoring als alternatief om groei van bedrijven te financieren. Waar banken nogal eens terughoudend zijn omdat ze bijvoorbeeld te weinig grip hebben op de debiteuren, zien we steeds meer factormaatschappijen in...

Onderzoek gestapeld financieren

Diverse veranderingen zijn zichtbaar aan zowel de vraag- als de aanbodkant van mkb-financiering in Nederland. Banken hebben hun werkwijzen bij financieringsaanvragen aangepast en wijzen meer financieringsaanvragen af. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat...