Diensten

Strategisch financieel advies voor betere resultaten, minder risico’s, hogere kredietwaardigheid en waardecreatie.

Wat wij voor u en uw bedrijf kunnen betekenen

Financieel management

Key performance management

Recente onderzoeken van de Kamer van Koophandel en MKB-Nederland hebben aangetoond dat het merendeel van de MKB ondernemers te weinig financieel inzicht heeft en vooral op langere termijn te weinig externe ondersteuning krijgt. Dit kan leiden tot weinig sturing op de toekomst en ongewenste financiële situaties.

Risicomanagement

Ondernemen is risico nemen, maar ondernemen is ook risico’s in beeld hebben en op basis hiervan verantwoorde beslissingen nemen.. Wilt u weten wat de risico’s  van uw onderneming zijn en deze in kaart brengen? Wilt u weten welke verbeterpunten mogelijk zijn?

Value Based Management

Wilt u inzicht in de waarde van uw onderneming en hoe u deze kunt verbeteren in verband met bijvoorbeeld een mogelijke verkoop op termijn? Key Corporate Finance heeft met de Key Value Monitor een quick valuation methodiek ontwikkeld welke een betrouwbare indicatie vormt voor de waarde van uw onderneming of een target welke u wilt overnemen.

Fusies en overnames

Kopen van een bedrijf

Wilt u een bedrijf overnemen of uw inkopen in een bedrijf? Heeft u een groeiambitie en wenst u versneld stappen te maken middels het overnemen van ondernemingen? Heeft u een bedrijf op het oog, bent u al in gesprek of zoekt u een bedrijf te koop?

Verkopen van een bedrijf

Wilt u uw bedrijf verkopen? Of wilt u een onderdeel van uw bedrijf verkopen? U wilt uw onderneming overdragen binnen de familie? Heeft u de ideale koper al op het oog, bent u al in gesprek of zoekt u een koper? Binnen Nederland of buiten Nederland?

Financieringen

Financial engineering

Het wordt steeds moeilijker om (groei)financiering via een bank geregeld te krijgen. Key Corporate Finance kent als geen andere de wegen om dit wel voor u gerealiseerd te krijgen. Wij zijn creatief en ondernemend. Heeft u wel eens gedacht aan een sale-en leaseback constructie waarbij u meer werkkapitaalruimte kunt verkrijgen? Of aan (reverse) factoring zodat u meer kredietruimte heeft.

Bankfinanciering

Bij een bank kunt u meerdere vormen van krediet verkrijgen. Bijvoorbeeld voor uw werkkapitaal een rekening courant faciliteit en voor investeringen een middellange lening. Maar weet u dat u bijvoorbeeld een middellange lening ook kunt financieren op basis van een rollover faciliteit met een variabele rente. Of dat u bij aanvang van de kredietovereenkomst al een hogere aflossing kunt bedingen en daardoor eerder boetevrij kunt aflossen.

Factoring

Bij factoring wordt de debiteurenportefeuille overgenomen door een externe
financier/factormaatschappij waardoor u vaak een ruimere financiering(maximaal 90%) van uw debiteurenportefeuille kunt verkrijgen (tegenover maximaal 70% bij banken).De normen voor financiering zijn vaak minder streng als bij banken omdat uw bedrijf goed gemonitord wordt.

Leasing

Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de leasemaatschappij bedrijfsuitrusting of bedrijfsmiddelen zoals een machinepark, auto’s of zelfs onroerend goed koopt en deze voor een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de lessee ofwel de kredietnemer. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar zoals financial lease en operational lease.

Onroerend Goed Financiering

Onroerend goed kan door banken worden verstrekt maar ook door gespecialiseerde onroerend goed financiers. Deze laatste zijn vaak gespecialiseerd in specifiek onroerend goed zijn zoals winkels en kantoren, maar dit kunnen ook reguliere bedrijfsgebouwen zijn. Key Corporate Finance kent  de weg en weet voor u de meest gunstige condities te bedingen.

Mezzanine financiering

In specifieke situaties kunt u een beroep doen op een Mezzaninefonds. Dat is een fonds dat een hybride financiering verstrekt welke het midden houdt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Een mezzaninefinanciering heeft het karakter van een achtergestelde lening en is daarmee ondergeschikt aan een gewone banklening(inzake aflossing en zekerheden).

Crowdfunding

Crowdfunding is sterk in opkomst in Nederland en is voor MKB ondernemers een goed alternatief om financiering te verkrijgen als de banken terughoudend zijn. Crowdfunding geeft ondernemers de kans om met kapitaal uit de samenleving, zo mogelijk in samenwerking (gestapeld)met de bank te kunnen investeren en te kunnen groeien. Dit wordt mogelijk gemaakt door duizenden investeerders.

Financiering door informals

Key Corporate Finance beschikt over een uitgebreid netwerk van informals. Dit zijn vaak succesvolle ondernemers, die hun bedrijf verkocht hebben en graag andere ondernemers bij willen staan met kapitaal en of advies. Omdat banken door de kredietcrisis minder snel bereid zijn kredieten te verstrekken en bankkrediet steeds schaarser wordt, zijn informals vaak een welkome aanvulling om een financiering gerealiseerd te krijgen.

Private equity

Private equity fondsen zijn bedrijven die zich specialiseren in investeringen met private equity. Zij investeren dat vermogen in ondernemingen zoals die van u . Participatiemaatschappijen hebben vaak specialisaties: jonge of volwassen bedrijven met groeipotentieel in de industrie, zakelijke dienstverlening, ict, of healthcare.

Staatsgarantiekrediet

De Overheid heeft in de kredietcrisis de Borgstellingkredietfaciliteit voor het MKB(BMKB) uitgebreid naar 1,5 mln. Daarnaast heeft zij de Garantie Ondernemingsfinanciering(GO-regeling) en de Groeifaciliteit in het leven geroepen. Dit is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en het verkrijgen van bankgaranties.

Kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt meer zekerheid als uw afnemers niet kunnen betalen . Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wilt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat kredietmaatschappijen verzekerden vaak toegang geven tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven.

Waarom kiest u voor Key Corporate Finance?

  • Financieel strategisch sparringpartner
  • Onafhankelijk en professioneel advies
  • Creatieve financiële oplossingen
  • Realisatie van uw (investerings)plannen
  • Betere voorwaarden en condities
  • persoonlijke aandacht
  • Toegang tot groot(internationaal) netwerk van financiers

Over Key Corporate Finance

Key Corporate Finance is een organisatie van onafhankelijk en zeer ervaren financieel adviseurs en specialisten. Wij sturen op cijfers maar hebben vooral ook aandacht voor u als ondernemer en als mens. Wij zorgen voor een adviseur die het beste bij u past.

Wij zijn erop gefocust toegevoegde waarde te leveren in elke levensfase van uw onderneming. Wij openen deuren en zorgen daarbij voor betere, slimmere, en efficiënte oplossingen, zodat u zich vooral met ondernemen kunt bezighouden.

De partners van Key Corporate Finance hebben meer dan 15 jaar ervaring in de advisering en begeleiding van ondernemers op het gebied van strategisch financieel advies, financieringen en fusies en overnames. Ze zijn onder werkzaam geweest bij Mazars Berenschot Corporate Finance, Ernst &Young (EY) Corporate Finance, als bij diverse banken waaronder een aantal rechtsvoorgangers van ABN AMRO Bank, Van Lanschot Bankiers, GE Capital en ING.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Key Corporate Finance

Wij zijn uw strategisch financieel adviseur gespecialiseerd in financieel management, waardecreatie, maatwerk financiering en begeleiding bij aan-en verkoop van bedrijven.

Contact

info@key-cf.nl

+31 (0)13 2340 020

Voorschotenstraat 78
5036 WH Tilburg
Nederland

BTW-nummer: NL857885789B01
KvK nummer: 69473315