Financieringen

Uw kredietcoach en specialist in het nieuwe (gestapeld) financieren.

Partner op het gebied van financieringen

Wilt u weten of de geplande investeringen of een bedrijfsovername gefinancierd kunnen worden? Bent u tevreden over uw huidige financiering en de bijbehorende voorwaarden en condities? Weet u welke financieringsmogelijkheden er buiten de traditionele banken om nog meer zijn? Bent u op zoek naar meer maatwerk tegen betere condities?

Key Corporate Finance is gespecialiseerd in het nieuwe (gestapeld)financieren. Binnen het grote aanbod aan kredietverstrekkers dat Nederland inmiddels kent, zijn wij uw navigator en sparringpartner. Wij creëren voor u een maatwerk oplossing en regelen een financiering tegen de beste condities. Wij zoeken daarbij naar de juiste “match”, naar financiële partijen die het beste bij u passen als mens en ondernemer.

Financial engineering

Het wordt steeds moeilijker om (groei)financiering via een bank geregeld te krijgen. Key Corporate Finance kent als geen andere de wegen om dit wel voor u gerealiseerd te krijgen. Wij zijn creatief en ondernemend. Heeft u wel eens gedacht aan een sale-en leaseback constructie waarbij u meer werkkapitaalruimte kunt verkrijgen? Of aan (reverse) factoring zodat u meer kredietruimte heeft. Ook door onze kennis van staatsgegarandeerde kredieten en innovatiekredietregelingen zijn er vaak extra mogelijkheden.

Desgewenst schakelen wij een mezzaninefonds in of betrekken er een private equity partij bij. Wij beschikken over meerdere alternatieve binnen-en buitenlandse financieringsbronnen en zijn gewend “slimmer” te financieren. Onze financial engineering specialisten gaan verder waar anderen stoppen.

Om u goed te kunnen adviseren hebben wij hiervoor een aantal producten ontwikkeld:

 • Key Finance Monitor
 • Key Risicoscan
 • Key Value Monitor
 • Second Opinion
 • Financieringsbarometer
 • Quick scan
 • Financieringsmemorandum

Lees meer →

Na en grondige en diepgaande financiële analyse van uw onderneming arrangeren we voor u
een maatwerkoplossing tegen de beste condities en voorwaarden. Hiervoor maken we gebruik
van één van de volgende Financieringsopties of een combinatie daarvan, een gestapelde
financiering.

Bankfinanciering

Bij een bank kunt u meerdere vormen van krediet verkrijgen. Bijvoorbeeld voor uw werkkapitaal een rekening courant faciliteit en voor investeringen een middellange lening. Maar weet u dat u bijvoorbeeld een middellange lening ook kunt financieren op basis van een rollover faciliteit met een variabele rente. Of dat u bij aanvang van de kredietovereenkomst al een hogere aflossing kunt bedingen en daardoor eerder boetevrij kunt aflossen.

Factoring

Bij factoring wordt de debiteurenportefeuille overgenomen door een externe
financier/factormaatschappij waardoor u vaak een ruimere financiering(maximaal 90%) van uw debiteurenportefeuille kunt verkrijgen (tegenover maximaal 70% bij banken).De normen voor financiering zijn vaak minder streng als bij banken omdat uw bedrijf goed gemonitord wordt.

Leasing

Lease of leasing is een vorm van krediet waarbij de leasemaatschappij bedrijfsuitrusting of bedrijfsmiddelen zoals een machinepark, auto’s of zelfs onroerend goed koopt en deze voor een vooraf overeengekomen termijn en tegen een vaste vergoeding ter beschikking stelt aan de lessee ofwel de kredietnemer. Hierbij zijn verschillende varianten denkbaar zoals financial lease en operational lease.

Onroerend Goed Financiering

Onroerend goed kan door banken worden verstrekt maar ook door gespecialiseerde onroerend goed financiers. Deze laatste zijn vaak gespecialiseerd in specifiek onroerend goed zijn zoals winkels en kantoren, maar dit kunnen ook reguliere bedrijfsgebouwen zijn. Key Corporate Finance kent  de weg en weet voor u de meest gunstige condities te bedingen.

Mezzanine financiering

In specifieke situaties kunt u een beroep doen op een Mezzaninefonds. Dat is een fonds dat een hybride financiering verstrekt welke het midden houdt tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Een mezzaninefinanciering heeft het karakter van een achtergestelde lening en is daarmee ondergeschikt aan een gewone banklening(inzake aflossing en zekerheden).

Crowdfunding

Crowdfunding is sterk in opkomst in Nederland en is voor MKB ondernemers een goed alternatief om financiering te verkrijgen als de banken terughoudend zijn. Crowdfunding geeft ondernemers de kans om met kapitaal uit de samenleving, zo mogelijk in samenwerking (gestapeld)met de bank te kunnen investeren en te kunnen groeien. Dit wordt mogelijk gemaakt door duizenden investeerders.

Financiering door informals

Key Corporate Finance beschikt over een uitgebreid netwerk van informals. Dit zijn vaak succesvolle ondernemers, die hun bedrijf verkocht hebben en graag andere ondernemers bij willen staan met kapitaal en of advies. Omdat banken door de kredietcrisis minder snel bereid zijn kredieten te verstrekken en bankkrediet steeds schaarser wordt, zijn informals vaak een welkome aanvulling om een financiering gerealiseerd te krijgen.

Private equity

Private equity fondsen zijn bedrijven die zich specialiseren in investeringen met private equity. Zij investeren dat vermogen in ondernemingen zoals die van u . Participatiemaatschappijen hebben vaak specialisaties: jonge of volwassen bedrijven met groeipotentieel in de industrie, zakelijke dienstverlening, ict, of healthcare.

Staatsgarantiekrediet

De Overheid heeft in de kredietcrisis de Borgstellingkredietfaciliteit voor het MKB(BMKB) uitgebreid naar 1,5 mln. Daarnaast heeft zij de Garantie Ondernemingsfinanciering(GO-regeling) en de Groeifaciliteit in het leven geroepen. Dit is een antwoord van de overheid op de moeilijkheden die de ondernemingen ondervinden bij het aantrekken van bankleningen en het verkrijgen van bankgaranties.

Kredietverzekering

Een kredietverzekering biedt meer zekerheid als uw afnemers niet kunnen betalen . Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wilt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat kredietmaatschappijen verzekerden vaak toegang geven tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven.

Waarom kiest u voor Key Corporate Finance?

 • Financieel strategisch sparringpartner
 • Onafhankelijk en professioneel advies
 • Creatieve financiële oplossingen
 • Realisatie van uw (investerings)plannen
 • Betere voorwaarden en condities
 • persoonlijke aandacht
 • Toegang tot groot(internationaal) netwerk van financiers

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Key Corporate Finance

Wij zijn uw strategisch financieel adviseur gespecialiseerd in financieel management, waardecreatie, maatwerk financiering en begeleiding bij aan-en verkoop van bedrijven.

Contact

info@key-cf.nl

+31 (0)13 2340 020

Voorschotenstraat 78
5036 WH Tilburg
Nederland

BTW-nummer: NL857885789B01
KvK nummer: 69473315