Tip:
Verkoop uw bedrijfsmatig onroerend goed alvast voordat u uw bedrijf gaat verkopen.

Bij verkoop van een onderneming wordt bedrijfsvastgoed meestal (te) laag gewaardeerd. De waardering van de onderneming is veelal gebaseerd op een multiple van de EBITDA (de winst vóór rente, belastingen en afschrijvingen). Deze multiple is vaak lager dan de waardering van een langdurig verhuurd vastgoedobject.

Hoe komt dat?
Hiervoor verwijzen we naar de wijze waarop veelal naar de waardering van een onderneming en de waardering van beleggingsvastgoed wordt gekeken:
Voorbeeld:
Ondernemingswaardering : vaak 5-6 keer de EBITDA
Vastgoedwaardering : vaak 10-11 keer de jaarhuur

Als zodanig loopt u als ondernemer bij verkoop van de onderneming een bedrag mis van 4 – 6 maal de jaarhuur! (als het bedrijfsvastgoed nog in eigendom is)
Bij verkoop van de onderneming waarbij het bedrijfsvastgoed als belegging nog in eigendom van de ondernemer blijft, ontstaat er bovendien nog een afhankelijkheid van de koper.

Key Corporate Finance heeft goede relaties met partijen waarbij u alvast uw bedrijfsmatig vastgoed kunt verkopen en zo een hogere prijs voor uw onderneming kunt verkrijgen. Bij één van deze partijen kunt u overigens minimaal 25% van uw opbrengsten weer beleggen in uw eigen bedrijfsmatig vastgoed. Dit wordt ondergebracht in een vastgoedfonds, waarin ook ander bedrijfsmatig vastgoed wordt ondergebracht. Zo belegt u nog steeds in uw eigen onderneming, maar is er wel sprake van spreiding van risico’s.
Hierover behaalt u een rendement van 8% tot 9%.
Dit fonds dat onder toezicht staat van de AFM wordt beheerd door een gerenommeerde vastgoedbelegger, met een beheerd vermogen van € 0,8 mld verdeeld over 25 vastgoedfondsen.

Heeft u bedrijfsvastgoed in de:
• Industrie(productie)
• Logistiek (distributie)
• Specifiek gebruik

Is er sprake van:
• Bedrijfsoverdracht binnen 2 jaar
• Financieel goede positie
• Gezonde sector & toekomst

Ligt de marktwaarde van uw pand tussen: €2 miljoen – €8 miljoen

Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Key Corporate Finance voor meer informatie.
U kunt ons rechtstreeks bereiken via M: 06 1568 9734 of M :06 1537 3151
of stuur een mail naar info@key-cf.nl