UW BEDRIJF VERKOPEN

De verkoop van een bedrijf is een intensief en vaak emotioneel proces dat goed voorbereid moet zijn. Daarnaast zal het proces strak georganiseerd en begeleid moet worden. Een dergelijk verkoopproces kan gemiddeld 6 tot 9 maanden duren. Wanneer er complicaties zijn, kan het ook langer duren.

 

Het verkoopproces kent vier fasen die elk cruciaal zijn:

  1. Voorbereiding van de documentatie van het bedrijf
  2. Het selecteren en benaderen van potentiële kopers
  3. Onderhandelingen met potentiele kopers
  4. Afronding

 

Fase 1: Voorbereiding van de documentatie van het bedrijf

Er zullen drie belangrijke documenten worden opgesteld:

  1. Een informatiememorandum waarin het businessmodel van uw bedrijf wordt toegelicht, de branche waarin uw bedrijf opereert, de organisatie en de strategie, en de concurrentievoordelen van uw bedrijf. Daarnaast de kapitaalstructuur, historische jaarcijfers evenals relevante financiële projecties.
  2. Een bedrijfswaardering waarin de valuedrivers van uw bedrijf worden beschreven, evenals aanvullende elementen die de onderhandelingen in de laatste fase van het proces zullen ondersteunen.
  3. Een anoniem profiel van uw bedrijf zal worden opgesteld om potentiële kopers te informeren over de verkoop van uw bedrijf. Hierin zal kerninformatie worden vermeld over uw bedrijf en de branche waarin u opereert. Dit document zorgt ervoor dat uw bedrijf anoniem blijft totdat de potentiële kopers een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend.

 

Fase 2: Het selecteren en benaderen van potentiële kopers

Voor deze fase van het proces zal eerst een lijst worden gemaakt van alle mogelijke kopers. Vaak is het zo dat degene die u in gedachten heeft niet beste koper voor uw bedrijf is. De koper behoeft niet altijd een directe concurrent te zijn of zich in het binnenland te bevinden. Soms komt de koper komt niet eens uit dezelfde branche.
Zodra de beste potentiële kopers zijn gevonden, wordt contact opgenomen met de ceo’s of het topmanagement van de geselecteerde bedrijven.
Dit proces, dat vaak wordt uitgevoerd door professionele adviseurs, is een proces dat als lang en omslachtig kan worden beschouwd. Door deze extra tijd te nemen, kan er echter voor worden gezorgd dat u als koper en de verkoper transparant met elkaar zijn, de benodigde informatie delen en gevoelens en percepties met betrekking tot de potentiële overname met elkaar delen.

 

Fase 3: Onderhandelingen met potentiële kopers

Zodra u de indicatieve aanbiedingen heeft ontvangen, begint u in deze fase met het onderhandelingsproces over wat er is aangeboden en hoe u deze eventueel wilt aanpassen. Het is belangrijk om niet alleen de onderneming te vinden die u de hoogste prijs gaat betalen, maar ook te focussen op wie de beste bedoelingen heeft met uw bedrijf, het meest geschikt is om te kopen en wie de voor u meest optimale betaalmethode (constructie) voorstelt.

Er zijn hierdoor veel verschillende elementen die samenkomen tijdens een onderhandeling. Zodra er een overeenkomst is met de door u geselecteerde koper, worden deze afspraken verwerkt in een officiële intentieverklaring. Na ondertekening van deze intentieverklaring zal koper een due diligence onderzoek uitvoeren.

Een due diligence onderzoek is een uiterst belangrijk proces dat iedereen zou moeten uitvoeren voordat men een bedrijf koopt. Dit proces omvat de analyse van de juridische, fiscale, arbeids-, juridische, milieu- en financiële situatie van uw onderneming. Hierdoor is een volledige analyse van uw bedrijf nodig, omdat eenmaal verworven onzekerheden die uw bedrijf kan hebben de verantwoordelijkheid en het probleem van de koper worden. Daarom zal de overnemende partij proberen deze zo goed mogelijk te voorkomen of afdoende voor te bereiden.

 

Fase 4: Afronding

Na het afronden van de due diligence leidt dit tot een ander onderhandelingsproces. Deze specifieke onderhandeling heeft betrekking op hoe om te gaan met eventuele bevindingen in het due diligence proces en het vaststellen van garanties en vrijwaringen. Vervolgens zullen de gemaakte afspraken verwerkt  worden in een koop- en verkoopovereenkomst. Deze wordt vaak niet als vanzelfsprekend beschouwd en hier gaat vaak veel tijd en energie in zitten.

Zodra alle transactie documentatie gefinaliseerd is, kan er een afspraak gemaakt worden bij een notaris om alle stukken te ondertekenen, de akte van overdracht te laten passeren en de betaling van de koopsom te laten plaatsvinden.

 

Resumerend is een verkoopproces vaak een intensief en technisch proces dat 6 tot 9 maanden kan duren. Mede ook omdat u zelf door zult willen gaan met ondernemen, is het essentieel dat u ervaren adviseurs voor dit proces gebruikt, degenen die het proces vele malen hebben doorlopen en precies weten hoe u op problemen kunt anticiperen die zich waarschijnlijk zullen voordoen.
Vergeet niet dat de koper ook zal worden vergezeld door zeer ervaren adviseurs.

Wilt u professioneel advies en een betrokken adviseur, die begrip voor u heeft en het beste resultaat voor u en uw onderneming kan behalen?

Aarzel niet om contact op te nemen met ons team van betrouwbare adviseurs via info@key-cf.nl of via T. 013-2340020