In toenemende mate hanteren wij in onze adviespraktijk factoring als alternatief om groei van bedrijven te financieren. Waar banken nogal eens terughoudend zijn omdat ze bijvoorbeeld te weinig grip hebben op de debiteuren, zien we steeds meer factormaatschappijen in de markt opkomen die in het gat springen dat banken laten liggen.

Het grote voordeel van factoring is dat een onderneming direct over cash kan beschikken en geen risico loopt als een klant te laat betaalt. Liquiditeitsproblemen, groei en seizoenschommelingen kunnen hierdoor opgevangen worden. Ondernemers kunnen zich hierdoor concentreren op hun corebusiness, het ondernemen!

Factoring wordt overigens ook vaak gebruikt bij mbo’s, mbi’s en bij de doorstart van een bedrijf.

Factoring is in Amerika, waar het ontstaan is, heel gebruikelijk. In Nederland verovert deze vorm van debiteurenfinanciering langzamerhand ook de markt en wordt meer geaccepteerd als reguliere financieringsvorm. Er zijn inmiddels verschillende varianten waardoor het voor een grote groep van ondernemers interessant kan zijn.

De essentie is dat de factormaatschappij de facturen financiert/bevoorschot (tot wel 95%) en de afhandeling van de facturen overneemt. In sommige gevallen worden ook een deel van de voorraad en de inkopen gefinancierd. U kunt dus hier terecht voor uw werkkapitaalfinanciering.

We zien dat het vooral voor het MKB lastig is om de lange betalingstermijnen voor te financieren. Hier wordt er voornamelijk gewerkt met American factoring, waarbij er losse facturen worden ingediend bij de factormaatschappij. Deze kun je als ondernemer zelf kiezen. Binnen veelal 24 uur wordt het factuurbedrag uitbetaald, minus de voor afgesproken kosten voor factoring. Meestal is dit een percentage van het factuurbedrag. Naast het voorfinancieren van de facturen zien we dat veel factorbedrijven eveneens de invorderingsprocedure en het risico van dubieuze debiteuren op zich nemen. Voordeel van American factoring is daarnaast dat goed betalende en stabiele klanten rechtsreeks blijven betalen aan uw onderneming.

Bij Traditionele factoring dient men geen losse facturen in, maar krijgt de ondernemer een krediet dat gekoppeld is aan een vast percentage van de totaal uitstaande debiteurenportefeuille. Kosten kunnen naast de rente, zowel een vast bedrag per jaar als een percentage van de omzet zijn. Men neemt de afhandeling van de facturen over, maar veelal neemt men niet het debiteurenbeheer over en /of wordt het kredietrisico niet afgedekt. Nadeel is dan dat niet het risico van wanbetaling wordt overgenomen (with recourse).

Traditionele factoring wordt meestal aangeboden door banken of dochterondernemingen van banken. Door de bankalliantie gelden er stringentere voorwaarden en is er minder maatwerk mogelijk dan bij American factoring, waarbij de aanbieders niet aan een bank zijn gelieerd.

Toch zien wij in toenemende mate onafhankelijke factormaatschappijen die ook traditionele factoring aanbieden tegen steeds scherpere condities.

Een opkomende trend zien wij in Reverse factoring. Hierbij worden de openstaande facturen van een leverancier direct voorgefinancierd door de factormaatschappij. Het mooie aan reverse factoring is dat het zowel voordelen oplevert voor de klant als voor de leverancier. De leverancier krijgt direct zijn geld en krijgt hierdoor meer flexibiliteit in zijn cashflow. De klant verbetert ook zijn cashflowpositie. Deze wordt immers voorgefinancierd door de factormaatschappij. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid om betalingskorting te verkrijgen bij zijn leveranciers door het direct betalen van de factuur. Voordeel is ook dat het risico van wanbetaling wordt overgenomen door de bank (non-recourse).

Reverse factoring is vooral populair in sectoren waarbij een strategische relaties tussen leveranciers en afnemers belangrijk is. Dit is bijvoorbeeld zo in de detailhandel, de chemische sector, farmaceutische sector, telecomsector en productiebedrijven.

Branches geschikt voor factoring:

  • Groothandel/importeurs
  • Detachering/uitzendbureaus
  • Drukkerijen/grafische industrie
  • Maakindustrie indien er sprake is van een gereed product
  • Kledingbedrijven/fashion
  • Logistieke dienstverlening

Een afgeronde prestatie, dienst of product in de vorm van een “harde” factuur is het belangrijkste criterium voor een factormaatschappij. Als zodanig zijn termijnbetalingen, deelfacturen, vooruit-facturatie, G-rekeningen of projecten problematisch voor factoring.

Daarnaast is de juridische onderbouwing van een factuur van groot belang. Zo dienen de Algemene Leverings-en betalingsvoorwaarden en de factuur aan bepaalde eisen te voldoen.

Bij sommige factormaatschappijen is het mogelijk om buitenlandse debiteuren te financieren. Deze dienen wel kredietverzekerd te zijn en vaak afkomstig te zijn uit de OESO-landen.

Wat kost het:

De vergoeding die een factormaatschappij vraagt is grotendeels afhankelijk van de financiële financiële positie van de debiteuren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van externe ratings als Graydon en Dun & Brad Street, of als de factormaatschappij gelieerd is aan een bank, hun eigen ratingsysteem.

Bij American factoring zijn de kosten grofweg tussen de 4% en 9% procent van de factuurwaarde. Door de toenemende concurrentiedruk zien we een dalende tendens hierin.

Bij Traditionele factoring betaalt u los van de rente een factor fee. Dit kan een bedrag per factuur zijn of een fixed fee of een percentage van de omzet (vaak tussen de 0,1% en 1%)

Voordelen van factoring:

+ meer liquide middelen, waardoor u sneller kunt groeien, investeren of uw leveranciers sneller kunt

betalen

+ facturen worden vaak tweemaal hoger gefinancierd als bij een bank

+ factoringmaatschappijen zijn coulanter qua betalingstermijn (wel tot 90 dagen na de vervaldatum)

+ uw kredietlimiet (indien van toepassing) groeit automatisch mee met uw onderneming. U hoeft

niet iedere keer naar de kredietcommissie van een bank

+ debiteurenbeheer en incasso kan uit handen worden gegeven

+ adviesfunctie met betrekking tot het in zee gaan met een nieuwe opdrachtgever

Key Corporate Finance heeft goede contacten met nagenoeg alle factormaatschappijen. Hierdoor kunnen wij u een gedegen advies geven over welk type factoring en factormaatschappij het beste bij u past en wat de beste condities en voorwaarden voor u zijn.

Voor meer informatie bel M 06 15689734 of kijk op onze website www.Key-cf.nl