De nieuwe Financieringsmonitor, die in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) wordt uitgevoerd, schetst een beeld van de financieringsbehoefte van het Nederlandse bedrijfsleven. Hieruit blijkt dat de markt vrij stabiel is geweest de afgelopen twee jaar.

Van het mkb (t/m 249 werkzame personen) dat zich in het afgelopen jaar heeft georiënteerd op financiering, heeft 75% dit gedaan bij de huisbank. Voor de oriëntatie op financiering in de toekomst laat de Financieringsmonitor een verschuiving zien. Bedrijven nemen zich namelijk in toenemende mate voor op zoek te gaan naar alternatieve financiering. Maar liefst 55% van de microbedrijven (2-9 werkzame personen) met een financieringsbehoefte in het komende jaar geeft aan zich te willen gaan oriënteren op alternatieve financiers. Voor het kleinbedrijf (10-49 werkzame personen) met een financieringsbehoefte in het komende jaar bedraagt dit 44%. Meer bedrijven zien dus kansen in alternatieve financiering, al vertaalt dit zich in de Financieringsmonitor nog niet in een hoog percentage van de financieringsaanvragen bij alternatieve financiers.

Download financieringsmonitor 2017-1: https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/10/13/kamerbrief-over-financieringsmonitor-2017-1/kamerbrief-over-financieringsmonitor-2017-1.pdf