Maak uw bedrijf verkoop klaar voor het geval zich een potentiƫle koper aandient. U heeft de grootste kans op succes als u ruim voor de verkoop ervoor zorgt dat uw bedrijf organisatorisch, financieel en juridisch op orde is. Veel MKB bedrijven worden in de praktijk op stel en sprong verkocht en dat drukt uiteindelijk de verkoopprijs.

Key Corporate Finance helpt ondernemers met deze voorbereidende fase. Wij brengen in kaart hoe we de gewenste verkoopprijs kunnen gaan realiseren.

Enkele tips:

Organisatorisch
– Zorg dat je op tijd jouw onderneming zodanig organiseert dat de onderneming zonder jou kan
functioneren.
– Breng in kaart welke medewerkers zeer belangrijk zijn voor uw bedrijfsvoering.
– Breng in kaart hoe afhankelijk uw onderneming is van klanten en leveranciers. Een te hoge
afhankelijkheid betekent een hoger risico. Zorg voor een juiste spreiding van klanten en
leveranciers.

Financieel
– Breng in kaart wat uw bedrijf waard is .
– Zorg dat de winstgevendheid van uw onderneming geoptimaliseerd is en dat er geen winstlekkage is.
– Zorg dat je prijzen en marges kloppen, dat de productiviteit van het team geoptimaliseerd is.
– Breng alle niet tot de bedrijfsvoering bijdragende kosten en opbrengsten goed in kaart. Elimineer
onnodige kosten.
– Zorg ervoor dat niet teveel geld onnodig vast zit in voorraadartikelen met lage omloopsnelheden of
dat debiteuren niet tijdig betalen.
– Eis vorderingen op die langere tijd uitstaan.
– Investeer niet in activa / machines tenzij dit direct noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Juridisch
– Weet voor welke type transactie u kiest, een aandelentransactie of activa/passiva transactie.
– Is de onderneming in een juiste juridische structuur ondergebracht. Zaken die een koper niet wil
overnemen kunnen dan bij de verkoper achterblijven na de bedrijfsovername. Zoals bijvoorbeeld
onroerend goed of pensioenverplichtingen.
– De juridische structuur moet worden voorbereid zodat kan worden overgedragen zonder onmiddellijke
fiscale afrekening.
– Zorg ervoor dat er geen juridische conflicten spelen.