Producten

Voor meer financieel inzicht, minder risico’s, betere financieringscondities en groei.

Slimme financiële tools om uw onderneming te sturen en meerwaarde te creëren

Om u beter te kunnen adviseren hebben we een aantal slimme financiële tools ontwikkeld om uw onderneming beter te kunnen sturen en meer grip op de zaak te hebben. Zo kunt u betere strategische keuzes maken en daarmee ook uw ondernemingswaarde verhogen.

Daarnaast kunt u gebruik maken van een aantal producten of diensten die we afzonderlijk of in combinatie aan kunnen bieden.

Key Finance Monitor

Wilt u beter financieel inzicht in ​uw onderneming krijgen?

Met de Key Finance monitor kunt u sturen op cijfers en ratio’s.

Wij analyseren uw financiële situatie en benchmarken met bedrijven in uw sector. We onderzoeken waar de kansen in de komende periode in uw branche liggen en in hoeverre u goed daar op inspeelt.

We evalueren de uitkomsten samen met u en geven u pragmatische handvaten, “Key” performance indicatoren, om uw onderneming beter te kunnen sturen en meer toegevoegde waarde te creëren. Hierdoor krijgt u meer grip op de zaak en kunt u betere strategische keuzes maken.

Key Risicoscan (incl. Rating)

Wilt u weten wat de risico’s  van uw onderneming zijn en deze in kaart brengen? Wilt u weten welke verbeterpunten mogelijk zijn? Met de Key Risico Scan brengen wij zowel uw kwalitatieve als kwantitatieve risico’s in kaart en vertalen dit in een URA rating, een algemeen aanvaarde internationale rating methodiek, die als leidraad dient om uw onderneming te beoordelen.

Uw rating is zowel voor financiële instellingen, als voor leveranciers en afnemers, of overnemende partijen,  bepalend voor de beoordeling van uw bedrijf.

Op basis van de uitkomst stellen we verbeterpunten voor om uw risico’s te beperken, monitoren deze periodiek en sturen in overleg met u op basis van vaste risicokwalificatie indicatoren. Door een betere rating verhoogt u uw kredietwaardigheid en kunt u bij banken, kredietverzekeringsmaatschappijen en leveranciers veelal betere condities bedingen.

Door een goede rating krijgt u niet alleen eerder nieuwe klanten, maar kunt u ook gemakkelijker een belangrijke investering of overname doen of als dat in de planning zit, uw bedrijf sneller en tegen een hogere prijs verkopen.

Key Value Monitor

Wilt u inzicht in de waarde van uw onderneming en hoe u deze kunt verbeteren in verband met bijvoorbeeld een mogelijke verkoop op termijn?

Key Corporate Finance heeft met de Key Value Monitor een quick valuation methodiek ontwikkeld welke een betrouwbare indicatie vormt voor de waarde van uw onderneming of een target welke u wilt overnemen. Daarnaast krijgt u inzicht in een aantal value drivers zodat u door nu al actief te sturen de waarde van uw onderneming kunt verhogen.

Heeft u een waardebepaling van uw bedrijf nodig voor bijvoorbeeld een juridisch of fiscaal geschil, of vanwege een echtscheiding of overlijden? Key Corporate Finance kan u naar gelang de situatie opdracht introduceren bij meerdere gespecialiseerde register valuators en register controllers  en zoekt voor u de juiste professional, de juiste match.

Second Opinion

Banken stellen sinds de crisis hogere eisen aan de kredietverlening en zijn steeds kritischer. Kredietprocessen worden gedigitaliseerd en ondernemers worden nauwelijks meer geadviseerd. Weet u als ondernemer nog aan welke vereisten u moet voldoen om krediet te verkrijgen? Kunt u de voorwaarden en condities die worden gesteld overzien? Berust u in een afwijzing van uw kredietaanvraag of wilt u weten welke mogelijkheden er nog meer zijn?. 

Vraag bij ons een Second Opinion aan.

Wij kunnen u adviseren of uw huidige financieringsstructuur optimaal is. Of dat u bijvoorbeeld geen onnodige risico’s loopt doordat al uw werkmaatschappijen zijn mee verbonden in de kredietovereenkomst? Is het nog wel nodig dat u persoonlijk borg staat met als onderpand uw privé-woning? Zijn uw rentecondities reëel en is de aflossingsdruk niet te hoog? Hoe moet u omgaan met de bank als u in liquiditeitsproblemen dreigt te komen en wat kunt u het beste wel en wat niet communiceren? Zitten er geen addertjes onder het gras bij de offerte van uw bank of een overeenkomst met een investeerder of informal?

Wij zijn onafhankelijk en geven u graag advies.

Financieringsbarometer

Wilt u als ondernemer op termijn een grote investering doen of een bedrijf overnemen? Wilt u als manager binnen een paar jaar een management buy out of een management buy in doen? U kent u het bedrijf vaak erg goed, maar kent u ook uw eigen financiële polsstok?

Wat zijn de financieringsmogelijkheden en bij welke partijen? Aan welke voorwaarden moet u voldoen om straks een goed kans van slagen te hebben?

Met onze Financieringsbarometer temperaturen wij uw kredietwaardigheid en adviseren u welke maatregelen u kunt nemen om uw financiering (op termijn) geregeld te krijgen.

Wij u adviseren over wat de (on)mogelijkheden zijn bij de bank en welke alternatieven er nog meer zijn. Wij kennen de weg en weten waaraan u moet werken.

Quick Scan

U bent al concreet met een investering of bedrijfsovername bezig en u wilt weten of dit gefinancierd kan worden bij uw huidige bank.

Vaak bent u al in een vergevorderd stadium bij de onderhandelingen en moet nog als laatste de financiering geregeld worden. Voor alle partijen is dit dikwijls een teleurstelling omdat de bank zulke voorwaarden stelt dat onderhandelingen weer opnieuw opgestart moeten worden of de financiering wordt door de bank afgewezen.

Met een Quick Scan kunnen wij in een vroegtijdig stadium de haalbaarheid toetsen en u adviseren hoe en waar u de financiering het beste kunt aanvragen. Vanzelfsprekend willen we u daarbij graag begeleiden.

Key Corporate Finance is goed op de hoogte van de voorwaarden en condities die de banken en andere financieringspartijen stellen. Doordat wij gespecialiseerd zijn in het structureren van overnames en financieringen is de kans van slagen met inschakeling van Key Corporate Finance dan ook veel groter.

Wij zorgen ervoor dat de financiering op maat is en de voorwaarden dusdanig zijn dat u genoeg ruimte hebt om daadwerkelijk te ondernemen.

Financieringsmemorandum

Wilt u voor een financieringsaanvraag zelf de onderhandelingen voeren met de bank, of een andere financiële instelling? Wilt u professioneel overkomen?

Hoewel wij u graag bij het gehele aanvraagtraject begeleiden, kunnen wij u ook helpen om een professioneel Financieringsmemorandum op te stellen. Hierin staan vaak zaken waaraan u zelf niet heeft gedacht, voorkomt u onnodige vragen en kunt u richting geven aan de gewenste financiering en voorwaarden. De kans van slagen wordt dan veel groter!

Waarom kiest u voor Key Corporate Finance?

  • strategisch financieel sparringpartner
  • onafhankelijk en professioneel
  • slimme financiële oplossingen
  • resultaatgericht
  • minder risico’s en grip op de zaak
  • betere voorwaarden en condities
  • focus op waardecreatie

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Key Corporate Finance

Wij zijn uw strategisch financieel adviseur gespecialiseerd in financieel management, waardecreatie, maatwerk financiering en begeleiding bij aan-en verkoop van bedrijven.

Contact

info@key-cf.nl

+31 (0)13 2340 020

Voorschotenstraat 78
5036 WH Tilburg
Nederland

BTW-nummer: NL857885789B01
KvK nummer: 69473315